Friday, January 18, 2019

FEDHA ZA UTEKELEZAJI WA ASDP 11


 Aliyekaa kulia ni Mratibu wa ASDP II Bwana Zakaria Muyengi akiwa kwenye picha ya pamoja na wataalam kutoka Wizara za Sekta ya Kilimo waliohudhuria warsha hiyo.


Wataalam  kutoka  Wizara  za Sekta ya Kilimo, Taasisi zaSerikali na Sekta binafsi wamekutana kwa pamoja kwa lengo la kujadili namna ya upatikanaji wa fedha kwaajili ya Utekelezaji wa Program ya Kuendeleza Sekta ya Kilimo Awamu ya Pili (ASDP II). Mkutano huo umefanyika tarehe 14 na 15/01/2019 katika Ukumbi wa Economic Social Research Foundation uliopo maeneo ya Victoria jijini Dar es Salaam.Waliohudhuria mkutano huo ni pamoja na OR- TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu, Wizara ya Kilimo,Wizara ya Viwanda, Biashara na Uwekezaji, Wizara ya Fedha, Wizara ya Mifugo na Uvuvi,Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makaazi, Wizara ya Maji, MIVARF,SAGCOT, TARI,MVIWATA,TADB,NBS,TAHA,DALBEG, BOT pamoja na TASAF


Akiongea na wataalam waliohudhuria mkutano huo,Mratibu wa ASDP II Bwana. Zakharia Muyengi kutoka Wizara ya Kilimo amesema kwamba ni jukumu la wadau wakuu watatu ambao ni Serikali, Wabia wa Maendeleo na Sekta binafsi kuhakikiksha kwamba fedha zinapatikana kwa ajili ya Utekelezaji wa Progam hii ili tuweze kufikia malengo tuliyojiwekea kwa wakati.Hata hivyo ameendelea kusema kwamba Serikali tayari imeshatenga fedha kwa ajili ya utekelezaji wa ASDP 11 na tayari shughuli za kilimo zimekwisha anza kutekelezwa. Katika ASDP 1 kulikuwa na mfuko wa busket fund ambapo kama tungeutumia kwa sasa fedha hizo za wafadhili tungezikuta lakini Serikali kupitia bajeti zake imeendelea kutenga fedha na billion 236 tayari zimeshaingizwa kwenye akaunti. 

Aidha  Bwana. Muyengi amesema kwamba 59% ya fedha za kuendesha mradi huu zinatoka kwenye Sekta binafsi na ili tuweze kupata hizi fedha ni vizuri tukajua nani anaweza kuchangia. Katika maelezo yake amewakumbusha pia wataalam hao maagizo ya Mhe.Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. John Joseph Pombe Magufuli kwamba bado kuna matumizi duni ya zana za kilimo, matumizi ya pembejeo za kilimo ni madogo ikiwa ni pamoja na mbolea,viuatilifu na kukosa masoko ya mazao ya kilimo.


Tuwe na Vikao vya kutekeleza maelekezo ya Mhe. Rais aliyoyatoa wakati wa Uzinduzi” Alisema Bwana. Muyengi


Naye Mratibu wa SAGCOT Bwana Gofrey Kirenga amesema kwamba  SAGCOT ilitokana na Utekelezaji wa ASDP 1, Hata hivyo imeonekana kwamba maeneo mengi tunayozalisha chakula cha kutosha hakuna Uwajibikaji na Usimamizi mzuri katika  Kilimo. Pia nchi zote zilizoendelea kwenye Kilimo shughuli za kilimo zinafanywa na Sekta binafsi na kazi ya Serikali ni kutengeneza mazingira mazuri ya wafadhili kujiamini